header photo

Praktijk voor PMT
Werkzaam in zuidoost & zuidwest Brabant.

Wat is Psychomotorische Therapie?


PMT staat voor Psychomotorische Therapie. Binnen de therapie wordt er vooral gebruik gemaakt van het middel bewegen. Bewegen is het meest primaire gedrag van een kind. Als een kind ter wereld komt is het eerste gedrag niet praten of spelen maar bovenal bewegen. Ieder kind leert al bewegend zichzelf kennen en de wereld ontdekken. Het bewegen dient als fundamentele basis voor de verdere ontwikkeling. In elke ontwikkelingsfase wordt er teruggegrepen op eerdere bewegingservaringen om problemen van dat moment het hoofd te bieden. Door het bewegend ervaren van het kleine kind worden de ervaringen als concepten opgeslagen en bepalen mede het gedrag.

'Psychomotor therapy uses body awareness exercise and physical activities in a systematic way as its medium. Through a wide variety of physical activities, everyday experiences and emotions are explored. Patients experience that an alternative exists which may trigger new emotions and experience.'

Visie


Gedrag is opgebouwd uit een aantal componenten die elkaar onderling beïnvloeden. Deze gedragscomponenten zijn wel te onderscheiden maar nooit te scheiden. Het gedrag van de cliënt wordt eveneens beïnvloed door zijn aanleg, voorgeschiedenis en huidige leefomgeving.

Er is dus sprake van een complex samenspel. Een stoornis in de aanleg, voorgeschiedenis of een verstoring in de huidige leefomgeving kunnen hun weerslag hebben op het gedrag van de cliënt. Dit kan leiden tot een disharmonische persoonsontwikkeling. Vanuit deze visie wordt het bewegen, de motoriek, opgevat als zijnde één component van het gedrag.

Het gedrag wordt op verschillende aspecten geanalyseerd, namelijk:

  • sensorisch
  • motorisch
  • emotioneel
  • sociaal
  • cognitief

Van al deze aspecten worden de sterke en zwakke kenmerken beschreven. (Sterkte/zwakte analyse) Vervolgens wordt het gedrag bekeken in het licht van alle gegevens over de aanleg, voorgeschiedenis en de huidige leefomgeving van de cliënt. Zodoende krijgt het gedrag een bepaalde betekenis en ontstaat er inzicht in het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek. Vanuit deze analyse kan de therapeut zien wat het kind nodig heeft en/of PMT geïndiceerd is."Emotion always has its roots in the unconscious and manifests itself in the body."

Irene Claremont de Castillejo