header photo

Praktijk voor PMT
Werkzaam door geheel Brabant.

Modules en Trainingen


Op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en de hulpverlening is de laatste jaren een grote vraag ontstaan naar richtlijnen, protocollen, modules en trainingen voor specifieke doelgroepen. Langdurige vormen van therapie, waarbij werkwijze en doelstellingen niet geëxpliceerd worden, zijn uit de tijd. Efficiëntie, transparantie en doelgerichtheid zijn begrippen die het huidige hulpverleningsklimaat domineren. Vervolgens sommigen leidt dat tot verschraling van het aanbod en een onpersoonlijke benaderingswijze. Ons aanbod en uitvoering van trainingen bewijst het tegendeel!

Weerbaarheidstraining


Het onderwerp, sociale weerbaarheid van kinderen, is erg actueel. De afgelopen jaren heeft de pers regelmatig aandacht besteed aan pesten, kindermishandeling en kindermisbruik. Professionals op het gebied van opvoeding en hulpverlening zien steeds meer het nut en de noodzaak om aandacht te schenken aan nare ervaringen en trauma's die kinderen soms al op jonge leeftijd meemaken. Dat is een waardevolle zaak.

Onze training richt zich op belangrijke kernthema's voor de ontwikkeling van kinderen. Daarbij is een goede balans gevonden tussen kunnen vertrouwen op jezelf en het afstemmen van je gedrag en gevoel met de omgeving. Oftewel: ik-ontwikkeling en ik-versterking staan centraal. Daarbij wordt gebruikgemaakt van spel en beweging, maar ook van tekeningen, verbeelding en het verwoorden van eigen ervaringen. Niet alleen de inhoud is de moeite waard, ook de vorm is zeer aantrekkelijk.

Document: weerbaarheidstraining.pdf

Cliënten met een verstandelijke beperking


De praktijk heeft veel ervaring in therapie geven aan cliënten met een verstandelijke beperking. Naast de verstandelijke beperking kan er sprake zijn van:

  • gedragsproblemen
  • sociaal-emotionele problemen
  • psychiatrische problemen
  • psychiatrische problemen
  • opvoedingsproblemen
  • motorische en sensorische problemen

Document: verstandelijke beperking.pdf

Seksueel misbruik


Seksueel misbruikte kinderen voelen zich alleen, in de steek gelaten, schuldig, beschadigt, bang. Het kind heeft het gevoel de enige te zijn die zoiets overkomen is. Erover praten met vriendjes of vriendinnetjes gaat niet, want die hebben het niet zelf meegemaakt. Ouders schrikken soms iedere keer opnieuw als het kind erover begint, ze gaan huilen of hebben geen tijd om te luisteren.

In de verwerkingsgroep staat samen praten, tekenen, spelen, toneel spelen en bewegen over wat er gebeurd is centraal. In een ontspannen sfeer. Samen met kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt, is praten, spelen en werken makkelijker. Er wordt niet om het misbruik heen gedraaid (goede therapie is 'abuse-focused' therapie); het wordt door de therapeuten vanaf de eerste sessie aan de orde gesteld.

Het verwerken in een groep is vaak makkelijker dan in een individuele therapie; de kinderen hebben steun aan elkaar. Omdat ze samen zijn, kunnen ze de tijd nemen om weer te gaan vertrouwen op de volwassenen.

Document: seksueel misbruik.pdf"If it cannot be said with one line, the idea is too complex for my poor brain."

Author unknown