header photo

Praktijk voor PMT
Werkzaam door geheel Brabant.

Frank Thijssen


Ik ben 56 jaar oud en vader van twee jongens van 17 en 12 jaar. Ik ben 32 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg waarbij ik heb gewerkt met voornamelijk kinderen, jongeren en jong- volwassenen met uiteenlopende problematiek.

De passie voor het PMT vak is ontstaan gedurende mijn werkzaam zijn binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Met name de concrete effecten van de Psychomotorische Therapie maakte een diepe indruk op mij.

Daar waar men elkaar ontmoet in het bewegen wordt de communicatie gemakkelijk en als vanzelf sprekend. Woorden zijn dan niet meer altijd nodig.

Zo heeft het me aangezet het vak eigen te maken. In 1998 studeerde ik af aan de post HBO psychomotorische kindertherapie te Breda. Kort daarna startte ik de praktijk voor Psychomotorische therapie.

Mijn doel hierbij was hand in hand met cliënt en hun systeem de hindernissen in hun leven te tackelen. Dicht bij hen te werken en beschikbaar te zijn. Gebruik maken van directe communicatie en helikopteren over de casus is hierbij essentieel. Dit alles heeft nu zijn beslag gekregen.

Inmiddels is het me gelukt gedurende de praktijkvoering enkele uitstekende therapeuten aan de praktijk te binden. Zij stellen zich hieronder aan U voor."on a team, it's not the strength of the individual players, but it is the strength of the unit and how they all function together."

Bill Belichick