header photo

Praktijk voor PMT
Werkzaam door geheel Brabant.

De Praktijk voor PMT


Een korte en duidelijke naam voor onze praktijk, doelend op waar we voor staan en wat we doen. We bieden pychomotorische therapie aan kinderen, jeugdigen en volwassenen. Op het tempo en naar de vermogens van degene die hulp behoeft, in overleg en afstemming met degene die de vraagt stelt. De praktijk heeft zich in de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld tot een volwassen zorgaanbieder binnen vrijwel de gehele provincie Noord-Brabant. Wij bieden zorg op maat door niet alleen cliëntgericht, maar juist door systeemgericht te denken en te werken.

Concreet betekent dit dat wij enerzijds onze zorg zo dicht mogelijk in het eigen leefmilieu aanbieden en inhoudelijk afstemmen op de persoonlijke wensen van de cliënt, diens verzorgers en/of begeleiders. Therapie van een individuele cliënt is een proces wat zijn weerslag heeft op het gehele systeem van die betreffende persoon. Er wordt anderzijds dus ook veel aandacht besteed om veranderingsprocessen van de individuele cliënt binnen het systeem in te bedden.

Binnen onze praktijk wordt werken gedreven, gediplomeerde therapeuten met passie voor dit vak en ervaring in het werken met complexe vraagstukken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Therapeuten bij wie de ervaring blijft groeien met de jaren die ze werken. De kracht van hun persoon stond al vanaf het begin dat zij aanklopten bij onze praktijk."Too often we give children answers to remember rather than problems to solve "

Roger Lewin