header photo

Praktijk voor
Psychomotorische
Therapie

De Praktijk voor Psychomotorische Therapie


De praktijk heeft zich in de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een volwassen zorgaanbieder binnen vrijwel de gehele provincie Noord-Brabant. Wij bieden zorg op maat door niet alleen cliëntgericht, maar juist systeemgericht te werken.

Concreet betekent dit dat wij enerzijds onze zorg zo dicht mogelijk in het eigen leefmilieu aanbieden en inhoudelijk afstemmen op de persoonlijke wensen van de cliënt, diens verzorgers en/of begeleiders. Therapie van een individuele cliënt is een proces wat zijn weerslag heeft op het gehele systeem van die betreffende persoon. Er wordt anderzijds dus ook veel aandacht besteed om veranderingsprocessen van de individuele cliënt binnen het systeem in te bedden.

Binnen de praktijk wordt gewerkt met ervaren gediplomeerde therapeuten met ruime ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Wij werken samen met meerdere grote zorginstellingen in Brabant, diverse MEE's en scholen voor speciaal onderwijs."A child can ask questions that a wise man cannot answer."

Author unknown